Gå till huvudinnehåll

Jour, Kvinnokliniken

Nyckelord:
  • gynekologi
  • Kvinnokliniken
  • graviditet

Vid Kvinnoklinikens jour tar vi hand om gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor samt patienter inom kvinnosjukdomar som behöver akut vård.

TelefonnumrenVi sköter akuta gynekologiska fall såsom rikliga blödningar samt smärtor, infektioner i förlossningsorganen och plötsliga graviditetsproblem.  Om du är en patient inom kvinnosjukdomar behöver du i regel en läkarremiss för att få vård.

På jouren sköter vi bara brådskande, jourmässiga fall. Vänligen ring numret för bedömning av vårdbehovet innan du kommer till oss. Om ditt ärende gäller en tidsbokning, vänligen kontakta den vårdande polikliniken under tjänstetid. Om du är på väg in för att föda barn ska du först ringa telefontjänsten för föderskor, tfn 09 471 71500. 

Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.