Gå till huvudinnehåll

Fysioterapeuter, Kvinnokliniken

Nyckelord:
  • fysioterapi
  • Kvinnokliniken

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
Helsingfors

Postadress

PB 140
00029 HUS

Inom Kvinnoklinikens fysioterapi vårdar vi sådana patienter inom gynekologi och obstetrik som enligt en läkarbedömning behöver fysioterapi. Patienterna vårdas på vårdavdelningarna och poliklinikerna för förlösta kvinnor.

På vårdavdelningarna ger vi handledning till gravida kvinnor samt kvinnor som återhämtar sig från en förlossning eller operation om hur de ska hantera problem med rörelse- och funktionsförmågan samt förebygga funktionsrubbningar i bäckenbottnen. Vi deltar i bedömningen och uppföljningen av avvikelser i spädbarns motorik och utveckling samt ger föräldrarna anvisningar om hur de kan stödja babyns utveckling.

Vid polikliniken behandlar vi olika funktionsrubbningar i bäckenbottnen, inkontinensproblem, lindriga framfall eller samlagssmärta. Poliklinikerna vid Kvinnokliniken kan ge en remiss till gravida och förlösta kvinnor för ett handledningsbesök vid polikliniken för fysioterapi till exempel på grund av problem i de muskuloskeletala organen. 

Sjukhus

Tjänster

Fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapitjänster efter behov för patienter och rehabiliteringskunder på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen inom den…