Gå till huvudinnehåll

BB-avdelning 61, Kvinnokliniken

Nyckelord:
  • förlossning
  • Kvinnokliniken

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
Helsingfors

Postadress

PB 140
00029 HUS
Öppet dygnet runt.

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 18.00–19.00

På avdelning 61 vid Kvinnokliniken vårdar vi mammor och nyfödda efter förlossningen. Vi ger också handledning om babyskötsel, amning och mammans återhämtning. Vi ordnar också poliklinikbesök för nyfödda efter utskrivningen.

Vi sköter också nyföddas poliklinikbesök efter utskrivningen. För förlösta kvinnor har avdelning 61 också en sal med 6 platser dit vi hänvisar förlösta kvinnor och nyfödda barn som är i god form. Kvinnorna stannar i salen minst sex timmar innan de flyttas till Hotell Familjeboet eller skrivs ut. 

Alla rum på vår avdelning är familjerum. I våra familjerum är din partner eller någon annan stödperson välkommen under hela din vårdperiod. Vi debiterar dubbel avgift för familjerummen.

Vi gör upp en individuell vårdplan för dig. Vi har förbundit oss till WHO:s och Unicefs program för ett babyvänligt sjukhus. 

Besök på avdelningen under infektionsepidemier

Sjukhus

Tjänster

Förlossning

Förlossningen startar med sammandragningar eller med att fostervattnet går. Ring alltid ditt förlossningssjukhus innan du kommer in.

Val av förlossningssjukhus och introduktionsbesök

På HUS sjukhus föds årligen cirka 16 000 barn. Nästan var tredje finländare föds inom HUS område.