Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Kliniken för cancersjukdomar

Nyckelord:
  • olka
  • kamratstöd
  • frivilligarbete

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3
Helsingfors

Postadress

PB180
00029 HUS
mån–fre 8.00–16.00

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA-punkten Kliniken för cancersjukdomar

Välkommen till OLKA-punkten på Kliniken för cancersjukdomar! OLKA-punkten ligger på sjukhusets första våning, bredvid kaféet i entréhallen vid röntgen.

På OLKA-punkten på Kliniken för cancersjukdomar kan du träffa OLKA:s utbildade kamratstödjare. Med dem kan du till exempel prata om de känslor som sjukdomen väcker hos dig. Den ideella kamratstödjaren finns på sjukhuset för dig! Du känner igen en volontär på den ljusgröna västen.

På OLKA-punkterna finns patientföreningarnas broschyrer och tidningar. På OLKA-punkterna ordnar vi också temadagar där patientföreningarna och sjukhusets enheter presenterar de stödformer och aktiviteter som de tillhandahåller.

Temadagarna är öppna för alla och gratis.

Temadagar för slutet av 2022 och temadagarnas reserveringsblankett för föreningar
Temadagar för 2023 samt bokningsblankett för föreningar

OLKA:s volontärverksamhet Kliniken för cancersjukdomar

Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på Kliniken för cancersjukdomar erbjuder kamratstöd (OLKA-punkten + avdelningarna 7 och 8 samt dagavdelningen på våning 5). Du kan också höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbete på sjukhuset? Ta kontakt medOLKA!

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?