Gå till huvudinnehåll

Fysioterapeuter, Kliniken för cancersjukdomar

Nyckelord:
  • fysioterapi
  • cancersjukdomar
  • Kliniken för cancersjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Polikliniken

Besöksadress

Polikliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 21, 4 vån.
Helsingfors

Postadress

PB 308
00029 HUS

Betjäningstid

mån–tor 7.30–15.30
fre 7.30–14.15

Öppettider och kontaktuppgifter

Vårdavdelningen

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3
Helsingfors

Postadress

PB180
00029 HUS

Betjäningstid

mån–tor 7.30–15.00
fre 7.30–13.30

Fysioterapeuterna på Kliniken för cancersjukdomar betjänar sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.  

Vårt mål är att främja patientens rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av individuell handledning och rådgivning, terapeutisk träning, fysikaliska behandlingar samt manuell terapi. Vår tjänst omfattar bedömning av rörelse- och funktionsförmågan, en plan för främjande av dessa, genomförande av terapi samt vid behov anordnande av din fortsatta rehabilitering. Vi bedömer också dina behov av hjälpmedel, såsom en stödärm efter en bröstcanceroperation eller hjälpmedel för rörligheten.

Sjukhus

Tjänster

Fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapitjänster efter behov för patienter och rehabiliteringskunder på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen inom den…