Gå till huvudinnehåll

Enheten för klinisk forskning, Kliniken för cancersjukdomar

Nyckelord:
  • forskning
  • cancersjukdomar
  • cancer

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3
Helsingfors

Postadress

PB180
00029 HUS

Öppettider

mån–tor 8.00–15.30
fre 8.00–14.00

Enheten för klinisk forskning finns på Kliniken för cancersjukdomar i Mejlans.

Enheten för klinisk forskning fungerar som en integrerad del av Cancercentrum. Vid enheten för klinisk forskning forskar vi i cancerbehandlingar som ofta inte ännu är allmänt tillgängliga. Forskningen kan handla om ett nytt cancerläkemedel som ännu inte har försäljningstillstånd. Det handlar till stor del om internationell forskning.

Vår enhet utför kliniska cancerläkemedelsprövningar i fas I–IV och behandlar alla typer av cancer. Behandlingarna är krävande prövningsbehandlingar som inkluderar förutom cytostatika olika immunologiska behandlingar samt antikropps-, virus- och radioterapibehandlingar.

Morgondagens vård redan idag

  • Vi ger allt fler patienter en möjlighet att bland de första få nya prövningsbehandlingar vars syfte är att vara allt effektivare och säkrare.
  • Vår kliniska läkemedelsprövningsverksamhet är av hög kvalitet inom alla dess delområden.
  • Vår enhet för klinisk läkemedelsforskning har nära nätverk med internationella kliniska läkemedelsforskningsgrupper och grundläggande forskning.
  • Vår personal utbildas ständigt inom forskningsverksamheten.

Sjukhus