Gå till huvudinnehåll

Avdelning 8 för cancersjukdomar, Kliniken för cancersjukdomar

Nyckelord:
  • cancersjukdomar
  • cancer

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3
Helsingfors

8 våningen

Postadress

PB180
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 13.00–19.00

På avdelning 8 vid Kliniken för cancersjukdomar behandlar vi olika cancerformer.

På vår avdelning behandlar vi särskilt mjukdelssarkom, neuroendokrina tumörer, prostatacancer samt cancer i huvudet och halsområdet. Behandlingsformerna omfattar cytostatikabehandlingar, strålbehandlingar och kemostrålbehandlingar samt radioisotopbehandlingar. Vi ger stödbehandlingar som omfattar behandling av infektioner, smärta och biverkningar samt vårdar patienter i livets slutskede.

 

Sjukhus