Gå till huvudinnehåll

Avdelning 7 för cancersjukdomar, Kliniken för cancersjukdomar

Nyckelord:
  • cancersjukdomar
  • cancer

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3
Helsingfors

Postadress

PB180
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 13.00–19.00

På avdelning 7 vid Kliniken för cancersjukdomar vårdar vi både unga och äldre patienter som insjuknat i lymfom, sarkom och testikelcancer.

På avdelningen ger vi cytostatika- och antikroppsbehandlingar samt behandlar bland annat infektioner, smärta och anemi. En del av våra patienter kommer till avdelningen för undersökningar och planering av behandlingar. Vi utför också autologa stamcellstransplantationer.

Vår enhet har öppet dygnet runt.

Sjukhus