Gå till huvudinnehåll

Kliniken för cancersjukdomar

Paciusgatan 3, Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationspunkt:
09 471 731 97

Besöksadress

Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3
Helsingfors

Postadress

PB180
00029 HUS
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

På kliniken för cancersjukdomar ansvarar vi för alla cancerbehandlingar i hela Nyland utom operationer. 

Förutom Helsingfors och Nyland vårdar vi även patienter som kräver specialkompetens från övriga Finland. Undersökningar, vårdplaner och strålbehandling genomför vi huvudsakligen vid Mejlans klinik. De operativa behandlingarna utförs däremot på olika sjukhus. 

Kafét på Kliniken för cancersjukdomar

Kafét på Kliniken för cancersjukdomar finns i sjukhusets entréhall på första våningen. Kafét är stängt tills vidare, men Kanresta Oy startar kaféverksamheten torsdag 8.10.

Öppettider

Mån-fre 7.30–15.00

Verksamhetsställe

Polikliniken och dagavdelningen för cancersjukdomar

På polikliniken och dagavdelningen för cancersjukdomar i Mejlans har läkare och sjukskötare mottagning på flera verksamhetsställen.

Avdelning 7 för cancersjukdomar

På avdelning 7 vid Kliniken för cancersjukdomar vårdar vi både unga och äldre patienter som insjuknat i lymfom, sarkom och testikelcancer.

Avdelning 8 för cancersjukdomar

På avdelning 8 vid Kliniken för cancersjukdomar behandlar vi olika cancerformer.

Enheten för klinisk forskning

Enheten för klinisk forskning finns på Kliniken för cancersjukdomar i Mejlans.