Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Kirurgiska sjukhuset

Nyckelord:
 • socialarbete
 • hälsosocialt arbete
 • Kirurgiska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11-13
Helsingfors

Postadress

PB 263
00029 HUS

Kirurgiska sjukhusets socialarbetare erbjuder socialarbetstjänster för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Inom socialarbetet på Kirurgiska sjukhuset ansvarar vi för följande avdelningar och polikliniker: Hörcentralen för vuxna, hörcentralen för barn, polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar, avdelning K6 och poliklinikverksamhet, dagkirurgi för öron-, näs- och halssjukdomar, polikliniken för munsjukdomar, venkirurgi, dialysbehandlingscentralen, extern dialys Malm och Sockenbacka, avdelningen och polikliniken för bröstkörtelkirurgi.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av vård- och rehabiliteringshelheten. Med en socialarbetare kan du diskutera saker som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

Vi erbjuder hjälp i bland annat följande frågor:

 • sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, pension, handikappbidrag
 • yrkesinriktad rehabilitering, resor och läkemedelskostnader, förmåner för barn
 • lagstadgade försäkringar (olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikolycka)
 • utkomst, boende
 • svårt sjukdomstillstånd, skada, planering av rehabilitering
 • patientens oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • krissituation och psykosocialt stöd 
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • brottsoffertjänster
 • utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • anmälan om behov av särskilt stöd
 • intressebevakningsärenden
 • ansökan om ändring, överklaganden

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Hälsosocialarbetets tjänster är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?