Gå till huvudinnehåll

Kellokoski sjukhus

Ohkolavägen 10, Mariefors
Växel:
09 2716 1
Informationspunkt:
050 427 7066

Kellokoski sjukhus är ett psykiatriskt sjukhus som finns i Ohkolafastigheten.

År 2015 bildade vi vår enhet för intensiv avdelningsvård och rättspsykiatri (TEOPSY) vid Kellokoski sjukhus. Enheten hör till psykos- och rättspsykiatriska linjen på HUS psykiatri. TEOPSY omfattar en rättspsykiatrisk poliklinik med sex slutna och en öppen avdelning vid Aurorasjukhuset i Helsingfors. TEOPSY har sammanlagt 120 vårdplatser som finns i Ohkola sjukhusfastighet nära Mariefors by.

På våra avdelningar vårdas otillräkneliga rättspsykiatriska patienter som inte blivit dömda som hör till HUCS specialupptagningsområde, vilket omfattar nästan två miljoner människor. Institutet för hälsa och välfärd beslutar om vård av patienterna. Här vårdas också patienter med utmanande vålds- och självdestruktivitetsproblematik samt utdragen psykosproblematik. På våra avdelningar gör vi också sinnesundersökningar och våldsriskbedömningar som beslutats av rätten.

Vår rättspsykiatriska poliklinik erbjuder en öppenvårdskontakt för rättspsykiatriska patienter som står under tillsyn och för särskilt utmanande öppenvårdspatienter.

Gemensamt för enheternas patienter, oavsett om det handlar om en faktisk rättspsykiatrisk patient där THL har beslutat om vård eller om en patient med svåra symtom, så är psykosen ofta kombinerad med en personlighetsstörning (t.ex. antisocialt beteende eller instabil personlighet) och beroendeproblematik. Detta gör att alla som vårdar patienterna behöver ha kliniska färdigheter, en juridisk förståelse samt strukturella ramar där både säkerhets- och terapibehov beaktas.

 

Verksamhetsställe

Avdelning P10, Kellokoski sjukhus

Kellokoski sjukhus avdelning 10 är en rättspsykiatrisk undersöknings- och vårdavdelning för stabiliserande vård.

Avdelning P20, Kellokoski sjukhus

Kellokoski sjukhus avdelning P20 är en avdelning för stabiliserande vård.

Avdelning P30, Kellokoski sjukhus

Kellokoski sjukhus avdelning P30 är en rättspsykiatrisk avdelning för rehabiliterande vård.

Avdelning P40, Kellokoski sjukhus

Kellokoski sjukhus avdelning P40 är en avdelning för stabiliserande vård.

Feedback

Hittade du vad du sökte?