Gå till huvudinnehåll

Vårdavdelningen för lungsjukdomar Keu5, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • lungcancer
  • astma

Vid Jorvs sjukhus vårdavdelning för lungsjukdomar Keu5 vårdar vi patienter med bland annat lunginflammation, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, astma och lungcancer. Vi vårdar också tuberkulospatienter i vårt område.

Du kommer i huvudsak till vår avdelning för vård via jouren. Vår genomsnittliga vårdtid är ungefär 5,5 dygn. I vår avdelnings arbetsteam ingår tre läkare, en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, 17 sjukskötare, sex primärskötare, en avdelningssekreterare och tre lokalvårdare. Vi har också dagligen en fysioterapeut på avdelningen.

Covid-19-pandemin inverkar på vår verksamhet. Vi har vårdat coronapatienter sedan våren 2020.

Besökningar och förfrågningar

Vänligen kontakta vår personal per telefon i ärenden gällande besök och dylikt.

Av praktiska skäl önskar vi att de anhöriga väljer en gemensam kontaktperson, som ringer in allas förfrågningar till avdelningen. På så sätt frigör vi tid för vårdpersonalen att utföra patientarbete. Den bästa telefontiden är mellan 8 och 20.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.