Gå till huvudinnehåll

Vårdavdelningen för lungsjukdomar, Keu5

Nyckelord:
  • lungsjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30
Muina aikoina 09 471 82350.

Vid Jorvs sjukhus vårdavdelning för lungsjukdomar Keu5 vårdar vi patienter med bland annat lunginflammation, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, astma och lungcancer. Vi vårdar också tuberkulospatienter i vårt område. 

Du kommer i huvudsak till vår avdelning för vård via jouren. Vår genomsnittliga vårdtid är ungefär 5,5 dygn. I vår avdelnings arbetsteam ingår tre läkare, en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, 17 sjukskötare, sex primärskötare, en avdelningssekreterare och tre lokalvårdare. Vi har också dagligen en fysioterapeut på avdelningen.

Vi har fria besökstider, men önskar att du tänker på att ge de andra patienterna möjlighet till privatliv och lugn och ro för återhämtning. Det kan finnas 1–3 andra patienter i samma patientrum som din anhöriga.

Av säkerhetsskäl tillåter vi bara i undantagsfall besök nattetid (efter klockan 21).

Av praktiska skäl önskar vi att de anhöriga väljer en gemensam kontaktperson, som ringer in allas förfrågningar till avdelningen. På så sätt frigör vi tid för vårdpersonalen att utföra patientarbete. Den bästa telefontiden är mellan 8 och 20.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…