Gå till huvudinnehåll

Sampolikliniken, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • internmedicin
  • lungsjukdomar
  • neurologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 8.00–16.00

Kontakta oss

Betjäningstid

mån–lör 9.00–10.00
Telefontid, sjukskötare

Betjäningstid

mån–fre 9.00–11.00
Telefontid, avdelningssekreterare

Vid Jorvs sjukhus sampoliklinik vårdar vi patienter inom lungsjukdomar, neurologi, allmän internmedicin, endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi, fetma och reumatologi från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. 

Du behöver en remiss för att få vård. Ta kontakt med en sjukskötare om det gäller ett vårdärende. I frågor som rör tidsbokningar, kontakta vår avdelningssekreterare.  

Sjukhus

Tjänster

Internmedicinsk vård

Inom internmedicinen behandlar vi sjukdomar i de inre organen och ämnesomsättningen samt utför tillhörande undersökningar och diagnostik.

Lungsjukdomar

Inom HUS specialupptagningsområde svarar vi för undersökning och behandling av lungsjukdomar på krävande specialnivå samt för sömnforskning på krävande…

Neurologi

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk…

Endokrinologi och sjukdomar i parenkymorgan

Vi vårdar patienter inom endokrinologi och specialiteterna endokrin kirurgi, transplantations- och leverkirurgi samt nefrologi.