Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • olka
  • kamratstöd
  • frivilligarbete

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Kasvasbackavägen 8 C
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS
mån–fre 8.00–16.00

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA-punkten Jorv

Välkommen till Jorvs OLKA-punkt! OLKA-punkten på Jorvs campus ligger vid huvudentrén till Jorvs sjukhus.

På OLKA-punkterna finns patientföreningarnas broschyrer och tidningar. På OLKA-punkterna ordnar vi också temadagar där patientföreningarna och sjukhusets enheter presenterar de stödformer och aktiviteter som de tillhandahåller.

Temadagarna är öppna för alla och gratis.

Kommande temadagar
Boka temadagar (för föreningar)

OLKA:s volontärverksamhet i Jorv

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på Jorvs sjukhus är assisterar vid entrén och erbjuder kamratstöd (avdelningarna S7 och L1). Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbete på sjukhuset? Ta kontakt medOLKA!

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?