Gå till huvudinnehåll

Neurologiska vårdavdelningen NE3

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • neurologi
  • blodcirkulationsstörning

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

Vid Jorvs sjukhus neurologiska vårdavdelning NE3 vårdar vi patienter som behöver neurologisk vård.

Vi vårdar patienter med sjukdomar i nervsystemet, perifera nerver eller muskler. Vår största patientgrupp är patienter med blodcirkulationsstörningar i hjärnan.

Andra vanliga symtom- eller sjukdomsgrupper som vi behandlar är yrsel, epilepsi, MS-sjukdom, Parkinsons sjukdom, tumörer och infektionssjukdomar i det centrala nervsystemet.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Neurologi

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk…

Tjänster

Merja Rydenfelt

Avdelningsskötare