Gå till huvudinnehåll

Neonatalmottagning L2

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • nyfödd
  • prematur

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8.00–14.30

Vid Jorvs sjukhus neonatalmottagning L2 vårdar vi barn under ett år.

Vastasyntyneiden vastaanotto

Vid neonatalmottagningen följer vi upp hur barn under ett år växer och utvecklas. Barnen har hänvisats till oss för uppföljning från neonatalavdelningen, vårdavdelningen för nyfödda eller rådgivningen. Små för tidigt födda barn följs upp av ögonläkare på vår neonatalavdelning. På mottagningen ger vi också vårdanvisningar (t.ex. amningsrådgivning) samt BCG-vaccinationer till alla nyfödda som löper en större risk att drabbas av en tuberkulosinfektion.

Vi skickar ett brev om besöket hem till dig cirka 2–4 veckor före den bokade tiden. Vi ber dig att ta med rådgivningskortet. Reservera tillräckligt med tid för eventuella laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar.  

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Avdelnings- och intensivvård av nyfödda

Vi vårdar nyfödda i varje förlossningssjukhus vid HUS.

Tjänster

Paula Myllykangas

Avdelningsskötare

Neonatalavdelning L2A och L2B, Neonatalmottagning L2, Jorvi sjukhus