Gå till huvudinnehåll

Mångprofessionella undervisningsenheten, Jorvs sjukhus

Vår enhet är en mångprofessionell undervisningsenhet som står under Gastrocentrums avdelning K6. Här vårdar vi patienter med olika problem i bukområdet. Enheten är öppen dygnet runt.

Lääkäri ja hoitaja potilaan vuoteen äärellä.

På den mångprofessionella undervisningsenheten har varje skift en studerande och en handledare som ansvarar för vården av patienten. Varje dag är det läkarrond på vår avdelning och den studerande följer med på ronden med handledaren.  
 
De flesta av våra patienter kommer till vår avdelning efter en planerad åtgärd och den studerande tar tillsammans med handledaren emot patienten. Om patientplatssituationen så tillåter vårdar vi på enheten även bukpatienter som kommer via jouren. Vi ber varje patient om samtycke till att bli undervisningspatienter när de kommer till enheten, och tillståndet registreras i patientuppgifterna. 

För tillfället har vi åtta vårdplatser på vår enhet.

Vid vår enhet får de studerande öva på att bemöta patienter, ge vård, arbeta i ett mångprofessionellt team samt sätta sig in i olika undersökningar och medicineringar med stöd av handledaren i en genuin miljö i arbetslivet. På vår enhet arbetar både sjukskötare och närvårdare som handleder studerande och ansvarar för att ge patienter högklassig vård under varje skift.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.