Gå till huvudinnehåll

Kirurgiska polikliniken

Nyckelord:
  • kirurgi
  • Jorvs sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–fre 8.00–15.30
Lähetteeseen liittyvät asiat

Jorvs kirurgiska poliklinik är en tidsbokningspoliklinik, dit du kommer efter remiss för bedömning av behovet av kirurgisk vård eller på kontrollbesök efter ett ingrepp.

Våra specialiteter är bukkirurgi, plastikkirurgi och ortopedi. Dessutom finns en endoskopienhet och en LEIKO-enhet på vår poliklinik.
 

@email
 

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Kirurgi

Kirugiska ingrepp görs på HUS på de flesta av sjukvårdsområdenas sjukhus.

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Vårdväg för hudcancerpatienter

​Välkommen till hudcancerpatientens vårdväg. På denna webbplats berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider.

Vårdväg för tarmcancerpatienter

​Välkommen till tarmcancerpatientens vårdväg. På denna webbsida berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider.

Tjänster

Jaana Vironen

Ansvarig läkare, Jorvs kirurgiska poliklinik

Miia Männistö

Avdelningsskötare, Jorvs kirurgiska poliklinik