Gå till huvudinnehåll

Jorvs samjour

Nyckelord:
  • jour
  • hälsocentralsjour
  • frakturer

På Jorvs samjour betjänar vi invånare över 16 år i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

Öppettider
Borde jag söka mig till jouren?

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen 116117.
Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.


Jourbesökets uppskattade längd


    På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

    Feedback

    Hittade du vad du sökte?