Gå till huvudinnehåll

Jorvs samjour

Nyckelord:
 • jour
 • hälsocentralsjour
 • frakturer

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

A-trappan (jourbyggnaden)

Postadress

PB 800
00029 HUS

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen

Telefon, Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen: 116 117

Öppettider

Hälsocentraljour (invånare i Esbo och Grankulla)

mån–fre 16.00–8.00
lör–sön 0.00–24.00

Hälsocentraljour (invånare i Kyrkslätt)

mån–sön 20.00–8.00

Specialistvårdsjouren

Öppet dygnet runt.
Besök till samjouren är förbjudna på grund av coronavirusepidemin.

På Jorvs samjour betjänar vi invånare över 16 år i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

Vid akut sjukdom och små olycksfall är det primära vårdstället den egna hälsostationen under dess öppettider. Vid hälsocentraljouren har vi öppet vardagar och veckoslut när din egen hälsostation har stängt. Du behöver ingen remiss till hälsocentraljouren. Du behöver en läkarremiss för jouren inom den specialiserade sjukvården, men i nödfall kan du komma utan remiss. 

Esbobor med frakturer vårdar vi emellertid alltid på samjouren. Om du misstänker en fraktur, ring först din hälsocentral eller om den är stängd till Jourhjälpen på numret 116 117. 

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen 116 117. I nödsituation, ring 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.

 

De vanligaste symtomen som du alltid bör uppsöka jouren för:

 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt
 • psykiska problem som kräver brådskande behandling
 • feber hos nyfött barn
 • ett barn med kramper

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

 

Sjukhus