Gå till huvudinnehåll

Enheten för pediatrisk hemsjukvård, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • enheten för pediatrisk hemsjukvård
  • Jorvs sjukhus

Enheten för pediatrisk hemsjukvård möjliggör en säker vård av ett sjukt barn hemma.

Lasten kotisairaala

Vi vårdar akut insjuknade patienter eller patienter som behöver korta vårdkontakter i deras hem. Våra patienter är till exempel barn som behöver sårvård eller intravenös antibiotikabehandling på grund av en akut infektion.  

Vi vårdar också långtidssjuka patienter. En patient som vårdas hemma kan till exempel ha en trakeostomi eller behöva medicinsk utrustning. 
 
Det är frivilligt och gratis för familjen att få vård hemma. 
 
Enheten för pediatrisk hemsjukvård finns i följande kommuner i HUS område: Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Kervo. 

Vård av långtidspatienter kan också ordnas i områdena Lojo, Borgå och Raseborg.

Vi vårdar patienter som blivit akut sjuka inom en radie på 50 kilometer från Jorvs sjukhus oberoende av kommungränserna.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.