Gå till huvudinnehåll

Enheten för pediatrisk hemsjukvård

Nyckelord:
  • Enheten för pediatrisk hemsjukvård
  • Jorvs sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8.00–16.00

Enheten för pediatrisk hemsjukvård möjliggör en säker vård av ett sjukt barn hemma.

Lasten kotisairaala

Vi vårdar akut insjuknade patienter eller patienter som behöver korta vårdkontakter i deras hem. Våra patienter är till exempel barn som behöver sårvård eller intravenös antibiotikabehandling på grund av en akut infektion.  

Vi vårdar också långtidssjuka patienter. En patient som vårdas hemma kan till exempel ha en trakeostomi eller behöva medicinsk utrustning. 
 
Det är frivilligt och gratis för familjen att få vård hemma. 
 
Enheten för pediatrisk hemsjukvård finns i följande kommuner i HUS-området: Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt, Grankulla och Kervo. Vård av långtidspatienter kan också ordnas i områdena Lojo, Borgå och Raseborg.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Tarja Siivonen

Avdelningsskötare

Enheten för pediatrisk hemsjukvård, Jorvi sjukhus