Gå till huvudinnehåll

Enheten för barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • krisvård
  • barnpsykiatri

De barn under 13 år som undersöks och vårdas på Jorvs sjukhus samt deras familjer kan få hjälp för att klara av den psykiska belastning och de symtom som barnets somatiska sjukdom ger upphov till.

Vi ger barnpsykiatrisk krishjälp, vi bedömer behovet av psykiskt stöd och ger terapeutiskt stöd.  

Vid behov hänvisar vi barnet och familjen till övriga barnpsykiatriska tjänster inom den specialiserade sjukvården eller till kommunala tjänster.

Du kommer till oss för vård med en remiss.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.