Gå till huvudinnehåll

Enheten för barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • krisvård
  • barnpsykiatri

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 8.00–16.00

De barn under 13 år som undersöks och vårdas på Jorvs sjukhus samt deras familjer kan få hjälp för att klara av den psykiska belastning och de symtom som barnets somatiska sjukdom ger upphov till.

Vi ger barnpsykiatrisk krishjälp, vi bedömer behovet av psykiskt stöd och ger terapeutiskt stöd.  

Vid behov hänvisar vi barnet och familjen till övriga barnpsykiatriska tjänster inom den specialiserade sjukvården eller till kommunala tjänster.

Du kommer till oss för vård med en remiss.

Sjukhus