Gå till huvudinnehåll

BB-mottagning

Nyckelord:
  • förlossning
  • Jorvs sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Betjäningstid

mån–lör 8.00–15.00

På Jorvs sjukhus BB-avdelning ger vi råd och handledning för familjer med nyfödda. Vi ordnar också hembesök av barnmorska hos familjen. 

I samband med din utskrivning bokar vi en mottagningstid för dig och din baby på förlossningssjukhuset eller hos hembarnmorskan i det fall att babyn på grund av tidig utskrivning, gulsot, viktuppföljning eller hörselundersökning behöver ett kontrollbesök under sina två första levnadsveckor. Vi kan också boka en tid, om du behöver handledning om amning eller minskning av mängden extra mjölk. Vi ordnar också barnläkarbesök för nyfödda som skrivits ut när de varit under ett dygn gamla. 

Ring direkt den BB-avdelning du skrivits ut från om du har frågor efter din utskrivning. 

Hembarnmorskor

Från BB-avdelningarna ordnar vi hembesök av barnmorskor till familjer som bor i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Barnmorskans hembesök är ett alternativ till mottagning på sjukhuset. På sjukhuset kommer vi tillsammans med dig överens om barnmorskans hembesök. Vår barnmorska väger babyn, mäter gulsoten med en hudmätare, gör vid behov en hörselundersökning för babyn och kan ta ett screeningprov för metabola sjukdomar. Vår barnmorska kan också ge handledning om amning. För besöket debiteras en hembesöksavgift.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Förlossning

Förlossningen startar med sammandragningar eller med att fostervattnet går. Ring alltid ditt förlossningssjukhus innan du kommer in.

Val av förlossningssjukhus och introduktionsbesök

På HUS sjukhus föds årligen cirka 16 000 barn. Nästan var tredje finländare föds inom HUS område.