Gå till huvudinnehåll

BB-avdelning N6B (Familjeboet)

Nyckelord:
  • förlossning
  • Jorvs sjukhus

Kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 7.00–20.00

BB-avdelning N6B i Jorv sjukhus är en BB-avdelning där vi erbjuder individuell handledning för att ta hand om barnet och möjlighet till en snabb utskrivning. Vi har fyra familjerum och tre gemensamma rum för två mammor och barn.

Familjerum passar för friska mammor som har haft en normal graviditet och förlossning. En förutsättning är att barnet föds fullgånget (37 hela graviditetsveckor) och inte behöver särskild uppföljning. Vi fattar ett slutligt beslut om lämpligheten för familjerummet efter förlossningen. Familjen måste också kunna ta hand om det nyfödda barnet så självständigt som möjligt med stöd från vår vårdpersonal. Man kan inte reservera plats på förhand.

Vid avdelningen erbjuder vi också mottagningsbesök efter utskrivningen i BB-mottagningen.  Jorvs sjukhus mödrapoliklinik ligger också i närheten av avdelningen. Vi har förbundit oss till WHO:s och Unicefs program för ett amningsvänligt sjukhus.

Besök på avdelningen under infektionsepidemier

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…