Gå till huvudinnehåll

BB-avdelning N6B (Familjeboet)

Nyckelord:
  • förlossning
  • Jorvs sjukhus

Kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 7.00–20.00

BB-avdelning N6B i Jorv sjukhus är en BB-avdelning där vi erbjuder individuell handledning för att ta hand om barnet och möjlighet till en snabb utskrivning. Vi har fyra familjerum och tre gemensamma rum för två mammor och barn.

Familjerum passar för friska mammor som har haft en normal graviditet och förlossning. En förutsättning är att barnet föds fullgånget (37 hela graviditetsveckor) och inte behöver särskild uppföljning. Vi fattar ett slutligt beslut om lämpligheten för familjerummet efter förlossningen. Familjen måste också kunna ta hand om det nyfödda barnet så självständigt som möjligt med stöd från vår vårdpersonal. Man kan inte reservera plats på förhand.

Vid avdelningen erbjuder vi också mottagningsbesök efter utskrivningen i BB-mottagningen.  Jorvs sjukhus mödrapoliklinik ligger också i närheten av avdelningen. Vi har förbundit oss till WHO:s och Unicefs program för ett amningsvänligt sjukhus.

Besök på avdelningen under infektionsepidemier

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Förlossning

Förlossningen startar med sammandragningar eller med att fostervattnet går. Ring alltid ditt förlossningssjukhus innan du kommer in.

Val av förlossningssjukhus och introduktionsbesök

På HUS sjukhus föds årligen cirka 16 000 barn. Nästan var tredje finländare föds inom HUS område.

Tjänster

Assi Sten

Avdelningsläkare