Gå till huvudinnehåll

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • barnjouren
  • barnsjukdomar

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Käden kipsaus

Ring nummer 116 117 (0 €) innan du uppsöker jouren.

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper), ring nödnumret 112. Ambulanspersonalen bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Samjouren

Vid samjouren vårdar vi barn under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors. Det primära vårdstället för akut insjuknade barn och unga är vardagar kl. 8–16 på din egen hälsostation. Samjour betjänar vardagar kl. 16–22 samt under veckoslut och helgdagar kl. 8–22. 

Hälsocentraljourens patienter i Kyrkslätt vårdas nattetid kl. 20.00–8.00 vid samjouren i Jorv. 

Efter klockan 22 vårdar vi endast allvarligt sjuka patienter, vars vård inte kan vänta till följande morgon.

Patienter inom specialistvården som kommer med remiss 

För specialistvårdens akutmottagning behöver barnet en läkarremiss. Patienter kommar från Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå. I en livshotande nödsituation kan mottagningen besökas dygnet runt, oavsett boendeort.

Vi bedömer alltid vårdbehovet och hur brådskande vården är först

Vi bedömer först alltid behovet av vård och hur brådskande det är. Utifrån det hänvisas ditt barn till sjukskötarens eller läkarens mottagning eller att kontakta den egna hälsostationen om villkoren för brådskande vård inte uppfylls. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. Frakturer hos barn

Frakturer hos barn från Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstanke om frakturer ber vid dig att först ringa till din egen hälsostation vardagar mellan 8 och 16. Kvällar och veckoslut får du hjälp på numret 116 117. Små vrickningar och skador vårdas av jourhavande sjukskötaren på din hälsostation.

Symtomnavigator för barn

På Barnhuset.fi får du information om behandling av feber, hosta, förkylning, öronsmärta eller milda andningssvårigheter.

Symtomnavigator för barn (på finska)

 

Jourbesökets uppskattade längd

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.