Gå till huvudinnehåll

Barnjouren

Nyckelord:
 • Jorvs sjukhus
 • barnjouren
 • barnsjukdomar

Kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus jourbyggnad
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Öppettider

Hälsocentraljouren

Betjäningstid

mån–fre 16.00–8.00
lör–sön 0.00–24.00

Sjukhusjouren

Sjukhusjouren har öppet 24 timmar om dygnet.

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Käden kipsaus

Ring nummer 116 117 (0 €) innan du uppsöker jouren.

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper), ring nödnumret 112. Ambulanspersonalen bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Sjukhusjouren

Sjukhusjouren har öppet 24 timmar om dygnet. Vid sjukhusjouren vårdar vi barn och unga under 16 år. Patienter kommer med remiss från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Karislojo, Högfors, Nummi-Pusula och Sjundeå. Barnpatienter från Vanda hänvisas till barnjouren vid Jorvs sjukhus och barnkirurgiska patienter till Nya barnsjukhuset. 

Hälsocentraljouren

Vid hälsocentraljouren vårdar vi barn under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors. Det primära vårdstället för akut insjuknade barn och unga är vardagar kl. 8–16 på din egen hälsostation och efter klockan 16 vid Jorvs sjukhus samjour för barn. 
 
Hälsocentraljourens patienter i Kyrkslätt vårdas nattetid kl. 20.00–8.00 vid samjouren i Jorv. 

Frakturer hos barn

Frakturer hos barn från Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstanke om frakturer ber vid dig att först ringa till din egen hälsostation vardagar mellan 8 och 16. Kvällar och veckoslut får du hjälp på numret 116 117. Små vrickningar och skador vårdas av jourhavande sjukskötaren på din hälsostation. 

De vanligaste symtomen då man alltid ska uppsöka jouren: 

 • feber hos ett nyfött barn 
 • krampanfall hos barn 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt 
 • kraftig blödning
 • psykiska problem som kräver brådskande vård 
 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller oförmåga i lemmarna eller svårigheter att tala. 

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Tarmsymtom och sjukdomar i matsmältningskanalen hos barn

På HUS behandlar vi gastrointestinala (mag-tarm) symtom och sjukdomar hos barn, såsom kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), andra typer av medfödda…

Diabetes hos barn

Mer än 1 000 barn och unga med diabetes vårdas årligen inom HUS-området.

Infektioner hos barn

På HUS behandlar vi alla infektionssjukdomar hos barn.

Barnortopedi och -traumatologi

Vi ger barnkirurgisk behandling och utför kirurgiska ingrepp som kräver anestesi på Nya barnsjukhuset och Hyvinge sjukhus.