Gå till huvudinnehåll

Avdelningen U2 – brännskadecentrum och intensivvård

Nyckelord:
  • muskuloskeletal- och plastikkirurgi
  • brännskada

Kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus, Jourbyggnaden, 2 vån.
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Avdelning U2 har ett nationellt ansvar för att vårda brännskadade patienter som behöver krävande intensivvård.

Sakset ja pinsetit.

Vår avdelning U2 har totalt 12 intensivvårdsplatser, varav fyra är specialutrustade enkelrum för brännskadepatienter som behöver intensivvård. Utöver brännskadepatienter vårdar vi också andra patienter som kräver intensivvård på vår avdelning.

Vår avdelning har dessutom en vårdavdelning, en poliklinik och rehabiliteringslokaler för brännskadade.

Besökstider

På grund av vår avdelnings speciella karaktär önskar vi att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Vi vill inte ha några besök nattetid.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Plastikkirurgi

Vi utför plastikkirurgiska ingrepp på Tölö och Jorvs sjukhus samt på Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus.

Intensivvård

Inom intensivvården övervakar, underhåller och stöder vi de vitala funktionerna hos en patient som är svårt sjuk eller skadad.

Tjänster

Tero Varpula

Överläkare

Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling

Jyrki Vuola

Överläkare inom plastikkirurgi

Sari Ilmarinen

Avdelningsskötare

Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling

Helena Siivonen

Avdelningsskötare

Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling