Gå till huvudinnehåll

Avdelning U2 – brännskadecentrum och intensivvård, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • muskuloskeletal- och plastikkirurgi
  • brännskada

Kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus, Jourbyggnaden, 2 vån.
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS

Avdelning U2 har ett nationellt ansvar för att vårda brännskadade patienter som behöver krävande intensivvård.

Sakset ja pinsetit.

Vår avdelning U2 har totalt 12 intensivvårdsplatser, varav fyra är specialutrustade enkelrum för brännskadepatienter som behöver intensivvård. Utöver brännskadepatienter vårdar vi också andra patienter som kräver intensivvård på vår avdelning.

Vår avdelning har dessutom en vårdavdelning, en poliklinik och rehabiliteringslokaler för brännskadade.

Besökstider

På grund av vår avdelnings speciella karaktär önskar vi att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Vi vill inte ha några besök nattetid.

Sjukhus

Tjänster

Plastikkirurgi

Vi utför plastikkirurgiska ingrepp på Tölö och Jorvs sjukhus samt på Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus.

Intensivvård

Inom intensivvården övervakar, underhåller och stöder vi de vitala funktionerna hos en patient som är svårt sjuk eller skadad.