Gå till huvudinnehåll

Avdelning K7 (bukkirurgi)

Nyckelord:
  • bukkirurgi
  • Jorvs sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Besökstider

Betjäningstid

mån–sön 14.00–19.00

På avdelning K7 på Jorvs sjukhus vårdar vi patienter inom specialiteten bukkirurgi

Kaksi hoitajaa seisoo taulun edessä.

Vänligen notera att blommor inte får tas med till avdelningen.

Operationshuset.fi i Hälsöbyn ,

På vår webbplats får du råd och tips om hur du kan förbereda dig inför en operation och återhämta dig efter den.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Vårdväg för tarmcancerpatienter

​Välkommen till tarmcancerpatientens vårdväg. På denna webbsida berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider.

Fetmakirurgi

Kirurgisk behandling av fetma (obesitaskirurgi) är en del av den totala fetmabehandlingen. Vi kan överväga det i ditt fall om du har deltagit i…

Tjänster

Tom Scheinin

Avdelningsansvarig läkare

Karoline Maxenius

Avdelningsskötare