Gå till huvudinnehåll

Avdelning K6 (bukkirurgi)

Nyckelord:
  • bukkirurgi
  • Jorvs sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besökstider

Betjäningstid

mån–sön 14.00–18.00
Besökstider.

Vid avdelning K6 på Jorvs sjukhus vårdar vi patienter inom specialiteten bukkirurgi.

Hoitajat juttelevat potilaan kanssa.

Sjukhus

Tjänster

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Vårdväg för tarmcancerpatienter

​Välkommen till tarmcancerpatientens vårdväg. På denna webbsida berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider.