Gå till huvudinnehåll

Avdelning K6 (bukkirurgi)

Nyckelord:
  • bukkirurgi
  • Jorvs sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besökstider

Betjäningstid

mån–sön 14.00–18.00
Besökstider.

Vid avdelning K6 på Jorvs sjukhus vårdar vi patienter inom specialiteten bukkirurgi.

Hoitajat juttelevat potilaan kanssa.

Operationshuset ,

Hälsobyn.fi

I Operationshuset får du råd och tips om hur du kan förbereda dig inför en operation och återhämta dig efter den.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Vårdväg för tarmcancerpatienter

​Välkommen till tarmcancerpatientens vårdväg. På denna webbsida berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider.

Tjänster

Tom Scheinin

Avdelningsansvarig läkare

Tiina Nurmela

Avdelningsskötare