Gå till huvudinnehåll

Avdelning K5 (bukkirurgi)

Nyckelord:
  • bukkirurgi
  • Gastrocentrum
  • tarmsjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Besökstider

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

Vid Jorvs sjukhus avdelning K5 vårdar och undersöker vi jourpatienter inom bukkirurgi.

Lääkäri tekee toimenpidettä sairaalassa.

Vi vårdar bukkirurgiska jourpatienter som förflyttats från akutmottagningarna och enheter på övervakningsnivå inom Nyland. Våra största patientgrupper består av patienter med blödningar i mag-tarmkanalen, bukspottkörtelinflammation, problem med gallblåsan eller tarmobstruktion samt av utredning och diagnostisering av krävande patienter med magsmärtor. 

 

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Tjänster

Hanna Lampela

Avdelningsöverläkare