Gå till huvudinnehåll

Akutavdelningen

Nyckelord:
  • jour
  • Jorvs sjukhus

Kontaktinformation

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 15.00–19.00

Vid Jorvs sjukhus akutavdelning vårdar vi vuxna patienter som kräver observation och uppföljning. 

På grund av avdelningens speciella karaktär önskar vi att besöken hålls korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Vi önskar att du inte besöker patienter nattetid.

Sjukhus

Jorvs sjukhus

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera…

Tjänster

Riitta Vahanne

avdelningsöverläkare

Virve Mäkiranta

osastonhoitaja ts.