Gå till huvudinnehåll

Vårdavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • gynekologi
  • förlossningar
  • graviditet

Vid Hyvinge sjukhus vårdavdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar vårdar vi patienter med kvinnosjukdomar, gravida personer och familjer som nyss genomgått en förlossning.

Vårdavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar har 24 vårdplatser, där vi vårdar gynekologiska patienter, gravida samt familjer som nyss fått barn. Vår lilla och trivsamma avdelning erbjuder en varm och lugn plats för vård efter förlossningen och för att bekanta sig med den nyfödda samt för gynekologiska patienter. På vår avdelning arbetar förutom barnmorskor även sjukskötare och barnskötare.

På vår trivsamma BB-avdelning är rummen främst enkelrum som vi kan omvandla till familjerum. För ett familjerum debiteras både mamman och stödpersonen på priset på ett vårddygn. Vården av gynekologiska patienter och gravida kvinnor har koncentrerats till andra våningen.

Vi följer WHO:s och Unicefs program för ett amningsvänligt sjukhus i vår verksamhet. Vårt sjukhus fick certifieras som Baby Friendly Hospital år 2015.

Vi vill särskilt satsa på amningen lyckas. Vårt sjukhus använder verksamhetsmodellen “Nära samarbete med föräldrarna” (VVM = Vanhemmat Vahvasti Mukaan). Detta innebär till exempel att vi inte vill skilja åt den nyfödda och föräldrarna.

Om barnet hamnar på barnavdelningen vårdar vi familjen enligt vårdmodellen Couplet Care, dvs. barnet och föräldern skiljs inte åt även om barnet är på barnavdelningen. Då flyttar mamman om hon mår bra med barnet till barnavdelningen och mammans vård efter förlossningen sker på barnavdelningen. Men om mammans tillstånd kräver vård på BB-avdelningen till exempel efter en operation, kan den andra föräldern vara hos barnet på barnavdelningen dygnet runt.

Föderskorna stannar i genomsnitt två dygn på vår avdelning. Ett kejsarsnitt kan förlänga sjukhusvården något. Om du är omföderska kan du om du vill skrivas ut 6–24 timmar efter förlossningen med kort eftervård. Då bestämmer vi ett nytt uppföljningsbesök på sjukhuset efter 3–5 dygn.

Alla föderskor har möjlighet att skrivas ut tidigt, 24–36 timmar efter förlossningen. Både polikliniskt och tidigt utskrivna måste dock både för barnets och mammans del uppfylla vissa förutsättningar för att en tidig utskrivning ska vara säker. Hinder för snabb utskrivning är bland annat barnets sockeruppföljning, infektionsuppföljning, en riklig blödning hos mamman eller amningsproblem. En barnläkare kontrollerar alltid barnet innan utskrivningen.

För återhämtningen efter förlossningen får du tips bland annat från en grupp kvinnor som fött barn som träffas varje vardag. Gruppen leds av fysioterapeuter. Förutom gruppen har du möjlighet att delta i den digitala vårdvägen för rehabilitering efter förlossningen. Du får anvisningar för hur du ansluter dig till den på BB-avdelningen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.