Gå till huvudinnehåll

Vårdavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar 2, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • gynekologi
  • förlossningar
  • graviditet

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus, A-byggnaden, 2 vån.
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Betjäningstid

mån–fre 7.00–15.00

Besöktid, förlossningspatientens partner och syskonen till den nyfödda

Betjäningstid

mån–sön 8.30–20.30
Besökstiden för övriga besökare är kl. 18–19.

Vid Hyvinge sjukhus vårdavdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar vårdar vi patienter med kvinnosjukdomar, gravida personer och familjer som nyss genomgått en förlossning.

Vårdavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar har 21 vårdplatser, där vi vårdar patienter inom kvinnosjukdomar, gravida samt familjer som nyss genomgått en förlossning. Den lilla och trivsamma avdelningen erbjuder en varm och lugn plats för födseln och för att bekanta sig med den nyfödda samt för patienter inom kvinnosjukdomar.

Vi följer WHO:s och Unicefs program för ett amningsvänligt sjukhus i vår verksamhet. Vårt sjukhus fick certifieras som Baby Friendly Hospital år 2015.

Efter förlossningen är det möjligt att få ett familjerum på vår trivsamma vårdavdelning där föräldrarna i lugn och ro kan bekanta sig med den nya familjemedlemmen.  I april 2020 öppnade vi en ny familjerumsavdelning på sjukhusets första våning. Vi har 21 patientplatser på avdelningen och de flesta rum passar som familjerum beroende på patientläget. Som omföderska har du möjlighet till en poliklinisk förlossning eller tidig utskrivning. Förstföderskor stannar vanligtvis på vår avdelning i 2–3 dygn, omföderskor i 2 dygn. Vid kejsarsnitt blir vården på sjukhuset något längre. Om du är omföderska kan du om du vill skrivas ut 6–24 timmar efter födseln, om allt verkar bra. Då bestämmer vi ett nytt uppföljningsbesök på sjukhuset efter 3–5 dygn.

Amningspoliklinik 

Amningspolikliniken finns på barnmedicinska polikliniken i byggnad H på Hyvinge sjukhus och har öppet tre dagar i veckan (måndagar, onsdagar och fredagar). Då ringer vårdare upp patienter och kallar dem vid behov till mottagningen.

Vid vårt sjukhus amningspoliklinik får du hjälp för olika typer av amningsproblem, förutom hjälpen från rådgivningen. Du kan kontakta oss under hela tiden som du ammar. Det behövs ingen remiss under den tid du ammar. Om du har haft särskilda problem med amningen tidigare och vill ha hjälp på förhand för det redan under graviditetstiden kan du ta kontakt med oss redan under graviditeten. Då behövs en remiss från till exempel en hälsovårdare.

Sjukhus