Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
 • socialarbete
 • Hyvinge sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Neurologiska avdelningen och neurologiska polikliniken

Telefon, Neurologiska avdelningen och neurologiska polikliniken: 050 427 5279

Kirurgiska avdelningen, kirurgiska och fysiatriska poliklinikerna, dagkirurgi, smärtpolikliniken, allmänmedicin, jouren och intensivövervakning (vuxna)

Telefon, Kirurgiska avdelningen, kirurgiska och fysiatriska poliklinikerna, dagkirurgi, smärtpolikliniken, allmänmedicin, jouren och intensivövervakning (vuxna) : 050 4276 554

Vårdavdelningen för kardiologi och internmedicin, avdelningen för lung- och infektionssjukdomar, poliklinker för internmedicin och lungsjukdomar, dialys, nefrologi, allmänmedicin, jour och intensivövervakning (vuxna)

Telefon, Vårdavdelningen för kardiologi och internmedicin, avdelningen för lung- och infektionssjukdomar, poliklinker för internmedicin och lungsjukdomar, dialys, nefrologi, allmänmedicin, jour och intensivövervakning (vuxna): 050 427 3080

Barnavdelningen och polikliniken för sjukdomar hos barn och ugna, intensivövervakning och jour (under 18-åringar), vårdavdelningen för förlossningar och gynekologi, gynekologiska- och moderskapspolikliniken

Telefon, Barnavdelningen och polikliniken för sjukdomar hos barn och ugna, intensivövervakning och jour (under 18-åringar), vårdavdelningen för förlossningar och gynekologi, gynekologiska- och moderskapspolikliniken: 050 427 7577

Barnneurologiska polikliniken och uppföljningspolikliniken för barn

Telefon, Barnneurologiska polikliniken och uppföljningspolikliniken för barn: 050 427 5126

Hyvinge sjukhus socialarbetare erbjuder socialarbetstjänster för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av helheten för vård och rehabilitering. Du kan diskutera med en socialarbetare om saker som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

 • Sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, pension, handikappbidrag
 • Yrkesinriktad rehabilitering, resor och läkemedelskostnader, barnbidrag
 • Lagstadgade försäkringar (olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikolycka)
 • Utkomst, boende
 • Svårt sjukdomstillstånd, skada, planering av rehabilitering
 • Patientens oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • Krissituation och psykosocialt stöd 
 • Psykiatri- och beroendetjänster
 • Brottsoffertjänster
 • Utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • Anmälan om behov av särskilt stöd
 • Ärenden om intressebevakning
 • Ansökan om ändring, överklagningar

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Hälsosocialarbetets tjänster är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Sjukhus