Gå till huvudinnehåll

Sjukhuspräster, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • Hyvinge sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
Hyvinge

D-byggnaden, P-våningen

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Tiina Peippo, ledande sjukhuspräst, Hyvinge sjukhus

Telefon, Tiina Peippo, ledande sjukhuspräst, Hyvinge sjukhus: 040 8050 383

Carina Lievendahl, sjukhuspastor, Hyvinge sjukhus

Telefon, Carina Lievendahl, sjukhuspastor, Hyvinge sjukhus: 040 356 9074

Sarri Päiväsaari-Vestenius, sjukhuspräst, Kellokoski sjukhus (Ohkola), Keusote rehabiliteringscentral, missbrukarenheten vid Ridasjärvi

Telefon, Sarri Päiväsaari-Vestenius, sjukhuspräst, Kellokoski sjukhus (Ohkola), Keusote rehabiliteringscentral, missbrukarenheten vid Ridasjärvi: 045 8425 665

Arto Melaniemi, sjukhuspräst, Hyvinge sjukhus, socialsjukhuset i Träskända, Kellokoski sjukhus ungdomsavdelningar

Telefon, Arto Melaniemi, sjukhuspräst, Hyvinge sjukhus, socialsjukhuset i Träskända, Kellokoski sjukhus ungdomsavdelningar: 040 805 0382

Hyvinge sjukhus sjukhuspräster arbetar för patienterna, deras anhöriga och personalen. Du kan boka in träffar med sjukhusprästerna via telefon, e-post eller på tu man hand.

Syftet med verksamheten är att ge patienterna, de anhöriga och personalen mentalt och andligt stöd.

Arbetet genomförs på olika sätt beroende på önskemål och behov på den berörda personens villkor, men bland annat genom:

  • personliga samtal
  • nattvard och andakter
  • gruppverksamhet
  • arbetshandledning, avdelningstimmar
  • debriefing.

Sjukhus