Gå till huvudinnehåll

Sjukhuspräster, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • Hyvinge sjukhus

Hyvinge sjukhus sjukhuspräster arbetar för patienterna, deras anhöriga och personalen. Du kan boka in träffar med sjukhusprästerna via telefon, e-post eller på tu man hand.

Kontakter


Syftet med verksamheten är att ge patienterna, de anhöriga och personalen mentalt och andligt stöd.

Arbetet genomförs på olika sätt beroende på önskemål och behov på den berörda personens villkor, men bland annat genom:

  • personliga samtal
  • nattvard och andakter
  • gruppverksamhet
  • arbetshandledning, avdelningstimmar
  • debriefing.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.