Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska avdelningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Hyvinge

Kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1, H-byggnaden, 4 vån.
Hyvinge

Postadress

PB 585
00029 HUS

På Hyvinge psykiatriska avdelning vårdar vi patienter som drabbats av affektiva störningar och psykossjukdomar.

Vår avdelning verkar som mottagnings- och vårdavdelning för akut insjuknade och patienter som är i behov av omedelbar sjukhusvård. Vi vårdar patienter som drabbats av psykoser, allvarlig depression eller som är självdestruktiva. Vi hanterar också krissituationer hos personer som lider av svåra personlighetsstörningar hanterar vi krissituationer samt behandlar missbruksrelaterade psykoser, bortsett från alkoholdelirium, som behandlas på internmedicinska avdelningen. Vårdtiden är i genomsnitt under 14 dygn. Vår avdelning har ett nära samarbete med poliklinikerna, dagavdelningen, den intensiva öppenvården och jouren.

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?