Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska avdelningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Hyvinge

På Hyvinge psykiatriska avdelning vårdar vi patienter som drabbats av affektiva störningar och psykossjukdomar.

Vår avdelning verkar som mottagnings- och vårdavdelning för akut insjuknade och patienter som är i behov av omedelbar sjukhusvård. Vi vårdar patienter som drabbats av psykoser, allvarlig depression eller som är självdestruktiva. Vi hanterar också krissituationer hos personer som lider av svåra personlighetsstörningar hanterar vi krissituationer samt behandlar missbruksrelaterade psykoser, bortsett från alkoholdelirium, som behandlas på internmedicinska avdelningen. Vårdtiden är i genomsnitt under 14 dygn. Vår avdelning har ett nära samarbete med poliklinikerna, dagavdelningen, den intensiva öppenvården och jouren.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.