Gå till huvudinnehåll

Poliklinikerna för barn och unga, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • barnsjukdomar
  • Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus polikliniker för barn och unga sköter vi på ett omfattande sätt ingrepp och undersökningar inom specialiteterna barnsjukdomar, barnneurologi och barnkirurgi. Till oss kommer man för vård med remiss eller via akutmottagningen.

Lapsi vastaanotolla

Våra barnläkare vårdar och följer upp patienter med bland annat astma och allergier, diabetes, ätstörningar, infektionssjukdomar, sjukdomar i mag- och tarmkanalen och tillväxtproblem hos barn. De följer också upp utvecklingen hos prematurer och nyfödda. Vår verksamhet vid dagsjukhuset består av mat- och läkemedelsprovokationer i anslutning till allergier samt olika typer av dropp av läkemedel och blodprodukter.

På barnneurologens mottagning och dagcentret undersöker, vårdar och rehabiliterar vi barn som har en neurologisk sjukdom eller skada eller misstanke om det. Symtom som undersöks är bland annat olika typer av misstanke om anfall, epilepsi, huvudvärk, långsam utveckling i spädbarnsåldern, olika typer av utvecklingsstörningar och språkliga svårigheter, avvikande rörlighet eller stora inlärningssvårigheter.

Våra barnkirurger vårdar och gör operationsbedömningar av de vanligaste barnkirurgiska besvären såsom bråck, icke nedstigen testikel, trång förhud och endoskopier. I de polikliniska behandlingarna ingår också höftskensbehandling, felställningar i benen och frakturer hos barn samt små ingrepp. Dessutom gör barnkirurgen jouroperationer av barn under tjänstetid.

Våra skötare har mottagning för astma, diabetes, ungdomar, epilepsi, huvudvärk, ADHD, spädbarn och urologi. På polikliniken ges dessutom också tjänster av specialistarbetare, såsom fysio-, tal-, ergo- och näringsterapeuter, psykologer, socialarbetare, förstoppnings- och urineringsskötare samt rehabiliteringsinstruktörer. 

På vår enhet är det viktigt att vi är familjeorienterade och har en kontinuerlig vårdrelation. Vid bedömningen av tillståndet och planeringen av fortsatt rehabilitering är det viktigt med ett samarbete mellan kommunala aktörer inom hälso- och sjukvård och med dagvård och skola.
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.