Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för plastik-, bröst- och venkirurgi, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • plastikkirurgi
  • bröstkirurgi
  • venkirurgi

På Hyvinge sjukhus poliklinik för plastik- och bröstkirurgi gör vi bedömningar av behovet av operationsbehandling, efterkontroller samt ingrepp under lokalbedövning. Vår poliklinik har också en sårskötarmottagning.

Du kommer till polikliniken med remiss från öppenvården (hälsocentral, företagshälsovården, privatläkare) eller en annan specialitet på sjukhuset. I brådskande fall kommer du för vård via jourpolikliniken.

Plastik- och bröstkirurgi

På plastikkirurgiska polikliniken behandlar vi hud- och mjukdelstumörer, kroniska sår och sår som uppkommit till följd av ett olycksfall, hud- och mjukvävnadsinfektioner, ärrproblem samt kroppsförändringar som orsakar funktionella men, till exempel löst skinn på magen efter en betydande viktminskning.

På bröstkirurgiska polikliniken vårdar vi bröstcancerpatienter samt behandlar godartade tumörer och inflammatoriska förändringar i brösten. Vid behov utför vi magnet-, mammografi- och ultraljudsundersökningar och tar ytterligare prover i samband med dessa. Vi har ett nära samarbete med enheterna för cancersjukdomar, radiologi och patologi. Vi vårdar våra patienter i samarbete med plastikkirurger, vid behov med onkoplastiska, dvs. plastikkirurgiska metoder och bröstkorrigerande operationer.

Baserat på remissen kan vi begära bilddiagnostiska undersökningar eller andra tilläggsundersökningar. När det gäller hudtumörer begär vi minst en vävnadsprovtagning i den remitterande enheten för att vi redan utgående från remissen kan planera en rättidig vård. Utgående från remissen hänvisas patienten ibland direkt till Helsingfors för fortsatta undersökningar och brådskande vård.

I regel kommer du till operationen via Leiko-enheten på operationsdagens morgon. Längden på vården på vårdavdelningen beror på den sjukdom som behandlas och det allmänna tillståndet. En del av operationerna kan vi utföra dagkirurgiskt, dvs. du skrivs ut samma dag. 

Venkirurgi

På polikliniken använder vi för åderbråckspatienter modern diagnostik, inklusive en noggrann Doppler duplex-ultraljudsundersökning. Vensjukdomar behandlas på HUS enligt enhetliga vårdrutiner. På mottagningen kan vi utföra skleroterapibehandling. Primära laser- och radiofrekvensbehandlingar utförs antingen i operationssalen eller i enheten för poliklinisk kirurgi. Vi gör sällan venborttagningar numera. Om en sådan är nödvändig, utförs ingreppet i operationssalen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.