Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för lungsjukdomar, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • astma
  • sömnapné

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1, F-byggnaden, 1 vån.
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Förfrågningar om tidsbokningar eller remisser. Vi har en tjänst för återuppringning i bruk.

Telefon, Förfrågningar om tidsbokningar eller remisser. Vi har en tjänst för återuppringning i bruk.: 019 4587 4640

Betjäningstid

mån–fre 8.00–12.00

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för lungsjukdomar vårdar vi patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sjukdomar i lungvävnaden, sömnapné och lungcancer.

Polikliniken för lungsjukdomar finns på sjukhusets första våning. Du kommer till oss för vård med remiss. Ta kontakt med akutmottagningen vid jourfall.

I anslutning till polikliniken finns ett dagsjukhus där man bland annat ger läkemedelsvård för lungcancer och gör uppföljning av patienter som kommer för bronkoskopi och andra ingrepp.

Sjukhus

Tjänster

Lungsjukdomar

Inom HUS specialupptagningsområde svarar vi för undersökning och behandling av lungsjukdomar på krävande specialnivå samt för sömnforskning på krävande…