Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för lungsjukdomar, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • astma
  • sömnapné

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för lungsjukdomar vårdar vi patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sjukdomar i lungvävnaden, sömnapné och lungcancer.

Polikliniken för lungsjukdomar finns på sjukhusets första våning. Du kommer till oss för vård med remiss. Ta kontakt med akutmottagningen vid jourfall.

I anslutning till polikliniken finns ett dagsjukhus där man bland annat ger läkemedelsvård för lungcancer och gör uppföljning av patienter som kommer för bronkoskopi och andra ingrepp.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.