Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • gynekologi
  • Hyvinge sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus, A-byggnaden, 2 vån.
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Betjäningstid

mån–fre 9.00–10.00

Öppen

Betjäningstid

mån–fre 8.00–15.30
Jourpatienter vårdas oberoende av klockslag på jouren för kvinnosjukdomar.

Betjäningstid

mån–fre 7.00–15.00
Bara avbokningar av tid via e-post: hyvgynpkl@hus.fi eller via den elektroniska kundportalen Maisa

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi livmoderendoskopier, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderns slemhinnor och behandlingar med elektriska slingor i livmoderhalsen. Vi har också en mottagning med sexualrådgivare.

Polikliniken för kvinnosjukdomar ligger på sjukhusets andra våning i anslutning till förlossningssalarna, BB-avdelning och mödrapolikliniken. Du kommer till oss för vård med remiss. Innan du kommer till mottagningen får du fylla i blanketter med förhandsuppgifter och symtom.

Vid polikliniken för kvinnosjukdomar vårdar vi patienter som har kommit via remiss och som har någon sjukdom eller något problem relaterat till kvinnosjukdomar. En vanlig undersökning som görs på mottagningen är vaginal ultraljudsundersökning. Vi har också läkare som gör krävande ultraljudsdiagnostik.

Vården av cancerpatienter har koncentrerats till Kvinnokliniken, och vid Hyvinge undersöker vi misstanke om cancer. Dessutom vårdar vi patienter i livets slutskede i samarbete med det palliativa vårdteamet i Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård (Keusote).

En läkare och vårdare ansvarar för vården tillsammans som arbetspar. Våra läkare är både specialistläkare inom kvinnosjukdomar och läkare som specialiserar sig inom kvinnosjukdomar och förlossningar. Vid behov har de alltid möjlighet att konsultera en mer erfaren läkare. På mottagningarna använder vi oss mycket av blanketter med förhandsuppgifter och symtom, vilket gör att vi får mer tid att koncentrera oss på att fundera över vårdmöjligheter och ge individuell rådgivning. Vi försöker ordna allt smidigt på ett och samma poliklinikbesök.

Sjukhus

Tjänster

Behandling av kvinnosjukdomar

De vanligaste problemen som behandlas vid våra gynekologiska enheter är blödningsstörningar, gynekologiska orsaker till magsmärtor, vävnads- och…

Behandling av endometrios

Patienter som lider av endometrios, det vill säga tillväxt av livmoderslemhinnan på olika bukorgan, får behandling av åkomman vid alla HUS enheter för…

Behandling av cellförändringar i livmoderhalsen

Vi behandlar olika cellförändringar i livmoderhalsen på alla våra gynekologiska polikliniker. Vid Gräsvikens poliklinik för kvinnosjukdomar har vi…

Fertilitetsbehandling

Vid poliklinikerna för kvinnosjukdomar utför vi infertilitetsundersökningar för vilka du behöver en läkarremiss från primärvården eller från en privat…