Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • gynekologi
  • Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi livmoderendoskopier, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderns slemhinnor och behandlingar med elektriska slingor i livmoderhalsen. Vi har också en mottagning med sexualrådgivare.

Kontakter


Polikliniken för kvinnosjukdomar ligger på sjukhusets andra våning i anslutning till förlossningssalarna och mödrapolikliniken. Du kommer till oss för vård med remiss. Innan du kommer till mottagningen ska du vanligtvis fylla i blanketter för förhandsuppgifter och symtom.

Vid Polikliniken för kvinnosjukdomar vårdar vi patienter med en sjukdom eller något problem relaterat till kvinnosjukdomar. De vanligaste orsakerna till besök är blödningsstörningar, olika smärttillstånd, urininkontinens och gynekologiska tumörer. Vi genomför även aborter på polikliniken. En vanlig undersökning som görs på mottagningen är en vaginal ultraljudsundersökning.

Vården av cancerpatienter har koncentrerats till Kvinnokliniken. På Hyvinge sjukhus undersöker vi cancermisstankar. Dessutom vårdar vi patienter i palliativ vård i samarbete med det palliativa vårdteamet i Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård (Keusote). I Hyvinge gör vi även grundundersökningar kopplade till infertilitet, varefter vården sker på Reproduktionsmedicinska enheten i Helsingfors. Dessutom har vi en mottagning till en sexualterapeut.

Om vi baserat på ditt besök bedömer att behandlingen av din sjukdom kräver ett kirurgiskt ingrepp, genomför vi det antingen i operationssalen eller på vår poliklinik. På vår poliklinik utför vi bland annat endoskopier av livmodern, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderslemhinnan samt loop diatermi-behandling av livmoderhalsen. Vid dessa behandlingar skrivs du ut några timmar efter ingreppet.

Vår operationssal renoverades 2019. En del av operationerna utförs som gemensamma operationer av en gastrokirurg, urolog och gynekolog. Vi har stark kompetens både inom vaginalkirurgi och endoskopikirurgi. Majoriteten av patienterna skrivs ut som dagkirurgiska patienter. Ibland behöver patienten observation till följande morgon och förflyttas därefter till vårdavdelningen för att återhämta sig.

En läkare och vårdare ansvarar för vården tillsammans som arbetspar. Våra läkare är både specialistläkare inom kvinnosjukdomar och läkare som specialiserar sig inom kvinnosjukdomar och förlossningar. Vid behov har de alltid möjlighet att konsultera en mer erfaren läkare. På mottagningarna använder vi oss mycket av blanketter med förhandsuppgifter och symtom, vilket gör att vi får mer tid att koncentrera oss på att fundera över vårdmöjligheter och ge individuell rådgivning. Vi försöker ordna allt smidigt på ett och samma poliklinikbesök.

Sexualterapi

I sexualterapin kan du reflektera över din egen sexualitet och eventuella sexuella problem tillsammans med en yrkesperson. Du får information, stöd och verktyg som underlättar din situation.

Vanliga orsaker till mottagningsbesök hos sexualterapeuten är bland annat samlagssmärtor, vulvodyni, infertilitet, skillnader i den sexuella lusten i parrelationen och ett förlossningstraumas inverkan på sexualiteten. Till sexualterapeutens mottagning är du välkommen ensam eller tillsammans med din partner.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.