Gå till huvudinnehåll

Neurologiska och internmedicinska avdelningen, Andningsförlamningsenheten, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • neurologi
  • internmedicin
  • Hyvinge sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
Hyvinge

B-byggnaden, 4. våningen

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Besökstid

mån–sön 13.00–19.00

På Hyvinge sjukhus neurologiska och internmedicinska avdelning vårdar vi bl.a. patienter med störningar i blodcirkulationen i hjärnan och hjärninfarkter, patienter med MS-sjukdom och epilepsi samt internmedicinska patienter.

Patienterna har samtidigt flera olika behov av rehabilitering som kräver mångprofessionell expertis och samarbete mellan bland annat fysio-, ergo- och talterapeuter samt vårdpersonal.

Patienterna kommer till vår avdelning från jouren, genom sjukhusförflyttningar från neurologiska kliniken, Tölö sjukhus eller enligt överenskommelse via neurologiska polikliniken och från andra sjukvårdsdistrikt. Neurologiska och internmedicinska avdelningen ligger på fjärde våningen i B-byggnaden.

Andningsförlamningsenheten

På vår avdelning finns också en andningsförlamningsenhet. För dess verksamhet ansvarar ansvarsområdet för lungsjukdomar både på sjukhuset och i hemmet. Vi har 1–3 patientplatser. Överläkaren för lungsjukdomar ansvarar för medicineringen och den övergripande vården av patienterna och för enhetens verksamhet. Enheten har en egen vårdgrupp och en samordnande sjukskötare som i egenskap av sakkunnigskötare ansvarar för genomförandet av god vård tillsammans med ansvarsläkarna. Andningsförlamning kan orsakas av flera olika sjukdomar. I allmänhet är orsaken en neurologisk sjukdom eller en allvarlig skada.

Sjukhus