Gå till huvudinnehåll

Leiko-enheten och operationsavdelningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • operation
  • kirurgi
  • Hyvinge sjukhus

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1, C-byggnaden, P-våningen
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Vänligen meddela om avbokningar utan dröjsmål. Vid avbokningar och brådskande ärenden kopplar sjukhusets växel samtalet vidare.

Telefon, Vänligen meddela om avbokningar utan dröjsmål. Vid avbokningar och brådskande ärenden kopplar sjukhusets växel samtalet vidare.: 019 4587 1

Bokning av operativ behandling mån–fre 9.00–10.00

Kvinnosjukdomar, bröstcancer-, plastik- och blodkärlskirurgi, sjukskötaren

Telefon, Kvinnosjukdomar, bröstcancer-, plastik- och blodkärlskirurgi, sjukskötaren: 019 4587 2011

Gastroenterologi, urologi, sköldkörtels-, gallstens- och allmänkirurgi, sjukskötaren

Telefon, Gastroenterologi, urologi, sköldkörtels-, gallstens- och allmänkirurgi, sjukskötaren: 019 4587 2013

Ortopedi (protes-, hand- och fotkirurgi), sjukskötaren

Telefon, Ortopedi (protes-, hand- och fotkirurgi), sjukskötaren: 019 4587 2012

Ortopedi (knäendoskopi, axel- och ryggkirurgi, borttagning av osteosyntesmaterial (plattor och skruvar), öron-, näs- och hals- samt barnkirurgi), sjukskötaren

Telefon, Ortopedi (knäendoskopi, axel- och ryggkirurgi, borttagning av osteosyntesmaterial (plattor och skruvar), öron-, näs- och hals- samt barnkirurgi), sjukskötaren: 019 4587 2008

Vänligen meddela om avbokningar utan dröjsmål. Vid avbokningar och brådskande ärenden kopplar sjukhusets växel samtalet vidare.

Telefon, Vänligen meddela om avbokningar utan dröjsmål. Vid avbokningar och brådskande ärenden kopplar sjukhusets växel samtalet vidare.: 019 4587 1

Betjäningstid

mån–fre 9.00–10.00

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren dygnet runt.

På dagen för operationen kommer du direkt hemifrån till Leiko-enheten vid en förutbestämd tidpunkt. Före den planerade operationen har du genomgått nödvändiga undersökningar i förväg och fått förberedande vägledning för ingreppet. Sjukskötaren ringer dig före operationsdagen för att bekräfta ankomsttiden, anvisningarna för förberedelser och medicineringen hemma.

På operationsdagens morgon träffar du en sekreterare på Leiko-mottagningen som kontrollerar att dina kontaktuppgifter är aktuella. Sjukskötaren guidar dig sedan genom operationsförberedelserna och du får hjälp med att byta kläder om det behövs. Om möjligt träffar du också den opererande läkaren.

Operationssalens skötare följer dig till operationssalen. Där vårdas du av ett operationsteam som består av flera specialister. När operationen är över flyttar vi dig till uppvakningsrummet där du återhämtar dig. Om operationen är planerad som ett dagkirurgiskt ingrepp och utskrivningskriterierna uppfylls, kan du skrivas ut redan samma dag åtföljd av en ledsagare. Observera att du ska ha en vuxen ledsagare som tillbringar det första dygnet med dig för att säkerställa en trygg återhämtning från operationen.

Om din operation kräver en mer långvarig sjukhusvård, vårdar vi dig på vårdavdelningen efter övervakningen i uppvakningsrummet.

Några saker att tänka på innan du kommer på operation

  • Ta bara de överenskomna läkemedlen hemma på på operationsdagens morgon.

  • Observera anvisningarna för fasta.

  • Observera att du inte ska röka före operationen.

  • Lämna alla värdeföremål, smycken, klockor, stora penningbelopp osv. hemma.


Vi utför mer än 7 000 ingrepp per år i 13 operationssalar. En stor mängd specialister från olika specialiteter ansvarar för vården.

Välkommen på operation

 

Sjukhus

Tjänster

Kärlkirurgi

Vår kärlkirurgiska linje är en av de största kärlkirurgiska enheterna i Europa och en ledande aktör i Finland.

Bröstkirurgi

Bröstkirurgi är ett delområde inom kirurgin där vi fokuserar på kirurgisk behandling av bröstsjukdomar, bland annat bröstcancer och inflammatoriska…

Yläraajakirurgiset leikkaukset

Neliraajahalvaus eli tetraplegia on tila, johon vaativaan käsikirurgiaan erikoistunut yksikkömme Töölön sairaalassa voi tarjota elämänlaatua parantavaa…

Gynekologisk cancerkirurgi

Vi planerar de gynekologiska canceroperationerna i form av ett samarbete mellan olika yrkesgrupper och specialister för att kunna tillhandahålla den bästa…