Gå till huvudinnehåll

Leiko-enheten och operationsavdelningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • operation
  • kirurgi
  • Hyvinge sjukhus

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren dygnet runt.

Bokning av operativ behandling


På dagen för operationen kommer du direkt hemifrån till Leiko-enheten vid en förutbestämd tidpunkt. Före den planerade operationen har du genomgått nödvändiga undersökningar i förväg och fått förberedande vägledning för ingreppet. Sjukskötaren ringer dig före operationsdagen för att bekräfta ankomsttiden, anvisningarna för förberedelser och medicineringen hemma.

På operationsdagens morgon träffar du en sekreterare på Leiko-mottagningen som kontrollerar att dina kontaktuppgifter är aktuella. Sjukskötaren guidar dig sedan genom operationsförberedelserna och du får hjälp med att byta kläder om det behövs. Om möjligt träffar du också den opererande läkaren.

Operationssalens skötare följer dig till operationssalen. Där vårdas du av ett operationsteam som består av flera specialister. När operationen är över flyttar vi dig till uppvakningsrummet där du återhämtar dig. Om operationen är planerad som ett dagkirurgiskt ingrepp och utskrivningskriterierna uppfylls, kan du skrivas ut redan samma dag åtföljd av en ledsagare. Observera att du ska ha en vuxen ledsagare som tillbringar det första dygnet med dig för att säkerställa en trygg återhämtning från operationen.

Om din operation kräver en mer långvarig sjukhusvård, vårdar vi dig på vårdavdelningen efter övervakningen i uppvakningsrummet.

Några saker att tänka på innan du kommer på operation

  • Ta bara de överenskomna läkemedlen hemma på på operationsdagens morgon.

  • Observera anvisningarna för fasta.

  • Observera att du inte ska röka före operationen.

  • Lämna alla värdeföremål, smycken, klockor, stora penningbelopp osv. hemma.


Vi utför mer än 7 000 ingrepp per år i 13 operationssalar. En stor mängd specialister från olika specialiteter ansvarar för vården.

Välkommen på operation

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.