Verkkopalvelumme ei tällä hetkellä toimi teknisten ongelmien vuoksi. Selvittelemme katkon syytä, mutta emme valitettavasti pysty tällä hetkellä arvioimaan sen kestoa.

 

Tärkeitä puhelinnumeroita:

Päivystysapu 116 117

Myrkytystietokeskus 0800 147 111

Puhelinvaihde 09 4711

 

Synnytykset:

Naistenklinikka 09 471 73488

Espoon sairaala 09 471 82111

Hyvinkään sairaala 050 4275 328

Lohjan sairaala 019 380 1424

 

Median yhteydenotot:

Sähköposti viestinta@hus.fi

Mediapuhelin 050 427 2875

 

 

Vår webbtjänst fungerar inte för tillfället på grund av tekniska problem. Vi utreder orsaken till avbrottet som bäst, men vi kan tyvärr inte just nu bedöma hur länge det räcker.

Viktiga telefonnummer:

Jourhjälpen 116 117

Giftinformationscentralen 0800 147 111

Telefonväxel 09 4711

 

Förlossningar:

Kvinnokliniken: 09 471 73488

Esbo sjukhus 09 471 82111

Hyvinge sjukhus 050 4275 328

Lojo sjukhus 019 380 1424

 

Kontaktuppgifter för media:

E-post viestinta@hus.fi

Telefon 050 427 2875

 

 

Our website is currently down for maintenance due to technical problems. Sorry for the inconvenience. We are working on solutions to fix the problems.

 

Important phone numbers:

Medical helpline 116 117

Poison Information Center 0800 147 111

Switchboard  09 4711

 

Deliveries:

Women’s hospital 09 471 73488

Espoo hospital 09 471 82111

Hyvinkää hospital 050 4275 328

Lohja hospital 019 380 1424

 

Media:

E-mail viestinta@hus.fi

Media service 050 427 2875