Gå till huvudinnehåll

Jour, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
 • jour
 • Hyvinge sjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus, A-byggnaden, 1 vån.
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Innan du uppsöker vård, ring Jourhjälpen på telefonnummer

Telefon, Innan du uppsöker vård, ring Jourhjälpen på telefonnummer: 116 117
Öppet dygnet runt

Jouren har öppet dygnet runt och där vårdas plötsligt insjuknade patienter, vars vård inte kan flyttas till nästa dag utan att deras hälsotillstånd riskeras.

Innan du uppsöker vård, ring Jourhjälpen på telefonnummer 116117.

Om du har en remiss till jouren behöver du inte längre ringa till Jourhjälpen.

Utifrån den bedömning av vårdbehov som sjukskötaren gör hänvisas patienten till lämplig vårdlinje. Patienterna vårdas efter hur brådskande deras behov av vård är.

Till den specialiserade sjukvården hänvisas förutom patienter i nödsituationer även patienter som man anser behöver akutvård. En del av patienterna kan behandlas på sjukskötarmottagningen, där skötarna vid behov har möjlighet att konsultera läkare. Om besväret inte kräver jourbesök kan patienten hänvisas till sin hälsostation eller skickas hem.

Jourhjälpen betjänar dig i följande frågor:

 • Du tänker besöka jouren.
 • Du behöver en bedömning av vårdbehovet och brådskandegraden
 • Du behöver råd och anvisningar för behandling hemma
 • Rådgivningen styr dig vid behov till den rätta vårdplatsen


Man ska inte ringa till Jourhjälpen när:

 • Det är fråga om att förnya ett läkemedelsrecept
 • Det är fråga om kroniska och långvariga besvär utan plötslig försämring
 • Det är fråga om en nödsituation som hotar livet – ring 112

I icke-brådskande tillstånd kontakta din egen hälsocentral eller annan serviceproducent som du valt.

Vid nödsituation, ring 112

När du vet eller misstänker att en persons liv eller hälsa är i allvarlig fara, till exempel

 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter 
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår) 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • magsmärtor som är svåra eller blir värre och har börjat plötsligt 
 • psykiska problem som kräver akut behandling 
 • feber hos nyfött barn 
 • ett barn med kramper 

agera snabbt och ring nödnumret 112 omedelbart, där du får hjälp och instruktioner för vad du ska göra.

Att uppsöka brådskande vård

I en brådskande situation är patienten inte i omedelbar livsfara, men tillståndet kräver vård under samma dag (t.ex. buksmärta, små skador och kontusioner, plötslig nedsättning av allmäntillståndet).

Kontakta akutmottagningen på din egen hälsocentral under mottagningens öppettider. Under övriga tider, ring Jourhjälpen på telefonnummer 116 117 (0 €).

Alternativt kan du ringa Nylands Jourhjälp på numret 09 471 7 2328, lokal samtalsavgift.

Barnjouren

I anslutning till Hyvinge sjukhus akutmottagning finns en egen barnjour, där barn vårdas av vårdare som är insatta i barnsjukdomar. Barnjouren har en egen ingång. Barnsjukskötarens mottagning har öppet vardagar mellan 8 och 15. Vid behov görs jouruppföljning på barnjouren. Efter jourbesöket sker nödvändig fortsatt vård vid Hyvinge sjukhus avdelning för barn och unga eller vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Jouren för kvinnosjukdomar och förlossningar

Hyvinge sjukhus jour för kvinnosjukdomar och förlossningar är en separat enhet på sjukhusets andra våning vid enheten för kvinnosjukdomar (länk: Jouren för kvinnosjukdomar och förlossningar)

Sjukhus

Tjänster

Jour

På jouren, det vill säga våra akutmottagningar, behandlar vi akuta sjukdomar och skador samt problem i anslutning till psykisk hälsa som kräver brådskande…

Vård vid missfall

Vi vårdar dygnet runt patienter som drabbas av missfall på olika gynekologijourer och under tjänstetid vid gynekologiska polikliniker. Missfall innebär att…