Gå till huvudinnehåll

Internmedicinska polikliniken, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • internmedicin
  • hjärtsjukdomar
  • leversjukdomar

Vid Hyvinge sjukhus internmedicinska poliklinik undersöker och vårdar vi patienter som behöver undersökning och behandling inom internmedicin. 

Telefonnummer


Internmedicinska polikliniken finns på första våningen i sjukhusets A-byggnad. Patienterna kommer till polikliniken för vård med remiss. I jourfall ska du ta kontakt med akutmottagningen.

Dagsjukhusverksamheten har ett behandlings- och observationsrum med fem vårdplatser och en ingreppsplats för behandlingar, undersökningar och observationer som tar ett par timmar. På dessa platser vårdar vi bland annat patienter som får poliklinisk cytostatika och annan krävande intravenös läkemedelsvård eller blodtransfusioner, vi tar benmärgsprov och följer upp patienter som man tagit leverbiopsi på.

Om du undrar något om din vård, hur du får vård eller undersökning, ta kontakt med din specialitets poliklinik under nedanstående tider.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.