Gå till huvudinnehåll

Intensivövervakningsavdelningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • intensivvård
  • Hyvinge sjukhus
  • Hyvinge

På Hyvinge sjukhus intensivövervakningsavdelning vårdar vi vuxna patienter som har allvarliga men övergående livsfunktionsstörningar till följd av sjukdomar, olycksfall eller operationer.

Intensivövervakningspatienter behöver ständig uppföljning och vård samt vårdmetoder och -utrustning som har utvecklats för intensivvård. Patienterna flyttas till intensivövervakningsavdelningen från akutmottagningen, operationsenheten, vårdavdelningar vid sjukhuset eller från andra sjukhus samt direkt utifrån sjukhuset via den prehospitala akutsjukvården.

Hyvinge sjukhus intensivövervakningsavdelning ligger i direkt anslutning till jouren på våning P. 

Tjänster