Gå till huvudinnehåll

Intensivövervakningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • intensivvård
  • Hyvinge sjukhus
  • Hyvinge

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1, P-våning
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Besökstid

mån–sön 13.00–19.00
På grund av vår avdelnings karaktär och till följd av det behov av vila som din anhöriga har på grund av sjukdom är besökstiden cirka 30 minuter.

Vid Hyvinge sjukhus intensivövervakning vårdar vi vuxna patienter som har allvarliga men övergående livsfunktionsstörningar till följd av sjukdomar, olycksfall eller operationer.

Intensivövervakningspatienter behöver ständig uppföljning och vård samt vårdmetoder och -utrustning som har utvecklats för intensivvård. Patienterna flyttas till intensivövervakningen från akutmottagningen, operationsenheten, vårdavdelningar vid sjukhuset eller från andra sjukhus samt direkt utifrån sjukhuset via den prehospitala akutsjukvården.

Hyvinge sjukhus intensivövervakning ligger i direkt anslutning till jouren på våning P. 

Sjukhus